Koordinační rada (KOP) je sestavena z řešitele NIVB a zástupců (spoluřešitelů) ze všech zúčastněných organizací. KOP kontroluje plnění naplánovaných činností a rozhoduje o vědecké strategii, standardech kvality kladených na vedoucí výzkumných týmů a jejich výkon. Dále dohlíží na naplňování strategických priorit a cílů jednotlivých výzkumných týmů, procesní a administrativní řízení konsorcia, finanční řízení konsorcia, formě a způsobu zapojení dalších institucí.

International Scientific Advisory Board (ISAB) – je složena z předních zpravidla zahraničních odborníků z relevantních oborů a ekonomického a právního experta.
ISAB meziročně dohlíží a hodnotí kvalitu odborných projektových činností a provádí odborná doporučení ve všech výzkumných oblastech zahrnutých do projektu tak, aby došlo ke zvýšení kvality výzkumu a publikování výsledků ve zvolené prioritní oblasti VaVaI. Bude kriticky hodnotit aplikační potenciál vybraných výsledků a způsob jejich ochrany.

Schéma odborného výzkumného řízení projektu
Vědeckou náplň projektu a aktivity s ní spojené společně řídí řešitel (Dr. Hostomský) a spoluřešitel z Masarykovy univerzity (Dr. Plevka), kteří budou mít v NIVB také roli vědeckých koordinátorů.

NIVB management výzkumu

nivb management vyzkumu

© 2023 NIVB