Národní institut virologie a bakteriologie si klade za cíl přinášet objevy v oblasti infekčních chorob, které zlepší lidské zdraví. Vyvíjí bezpečné a účinné antivirové a antibakteriální léčebné postupy a formuje prostředí pro budoucí objevování a vývoj léčiv proti virům a bakteriím s pandemickým potenciálem.

Vývoj nových terapeutik vyžaduje základní pochopení mechanismů, které umožňují patogenům infikovat buňky a způsobit onemocnění, z nichž mnohé jsou stále nedostatečně prozkoumány. Základní a klinický výzkum virů a patogenních bakterií je nezbytný pro lepší pochopení a vývoj terapeutických reakcí na procesy, kterými patogeny způsobují onemocnění, jak unikají imunitnímu systému a jak odolávají léčbě. NIVB proto bude usilovat o špičkový výzkum v oblastech (1) interakcí mezi patogeny a hostiteli, (2) imunity proti virům a bakteriím a (3) léčby virových a bakteriálních infekcí.

Výzkumné skupiny institutu poskytují odborné znalosti a vybavení pro studium nových patogenů, které by se v budoucnu mohly rozšířit mezi lidskou populaci. NIVB se tak v tomto ohledu stává národní autoritou a znalostním partnerem pro orgány veřejné správy.

© 2023 NIVB