Platforma NIVB sdružuje celkem 28 českých týmů ze čtyř českých univerzit, jejich různých fakult a společných center a čtyř ústavů AVČR jejichž výzkum je dlouhodobě etablován v těchto vědních oborech.

Zakládajícími členy NIVB a současně konsorciálními partnery projektu jsou následující spolupracující instituce

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

© 2023 NIVB