Národní institut virologie a bakteriologie jako platforma pro instituce působící v oblasti veřejného zdraví

  • Autor

  • Publikováno 10 listopadu, 2023

image

V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se společně sešli zástupci významných institucí z oblasti veřejného zdraví a vědci z Národního institutu virologie a bakteriologie (NIVB). Diskutovali o možnostech propojení vědy a potřebách veřejného zdraví. Setkání ukázalo, že spolupráce a koordinace mezi těmito oblastmi jsou klíčové pro řešení aktuálních výzev v oblasti veřejného zdraví, jako je například antibiotická rezistence.

Úvodního slova se ujal prof. Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., a nastínil možnosti spolupráce mezi NIVB a institucemi působícími v oblasti veřejného zdraví, kterou je především Státní zdravotní ústav, ale i další instituce jako Státní veterinární ústav, Vojenský zdravotní ústav či další referenční laboratoře. Následně byl přítomným představen projekt NIVB skrze čtyři krátké prezentace vědeckých pracovníků zapojených do jeho řešení. Diskutovalo se o dosavadních úspěších projektu, případových studiích, mezinárodní spolupráci v boji proti pandemiím, i o tom, jak využít poznatky základní a aplikované vědy pro lepší rozhodování státu.

Diskuse, která následovala, se zaměřila na různá témata, včetně antibiotické rezistence, nedostatku finančních prostředků v některých institucích a potřeby zavedení rychlých diagnostických metod. Významným bodem bylo zdůraznění nutnosti komunikace a spolupráce mezi vědeckými institucemi a orgány veřejné moci.

Doc. Pavel Plevka (CEITEC, Masarykova univerzita) nabídl zástupcům orgánům veřejné moci odbornou expertízu NIVB v oblasti virologie a bakteriologie a zdůraznil, že vědečtí pracovníci zapojeni do projektu jsou otevřeni jakékoliv formě spolupráce. Prof. Konvalinka potvrdil, že vědci čekají na konkrétní podněty, na čem mohou spolupracovat. Navázání těchto spoluprací pak může vést ke společným projektovým aplikacím.

Ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková, MHA ocenila snahu o bližší propojení vědeckých institucí s institucemi, které působí v oblasti veřejného zdraví: „Strategie veřejného zdraví stojí kromě propojení s aplikační sférou hlavně na vzdělávání, vědě a výzkumu. V současné době je jedním z hlavních témat antibiotická rezistence, a proto uvítáme pomoc se zvyšováním povědomí o této dlouhodobé hrozbě.“ Zástupci oblasti veřejného zdraví souhlasili, že je zapotřebí, aby odborná společnost přijala aktivní úlohu a začala se v řešení antibiotické rezistence angažovat.

PXL

Účastníci kulatého stolu se shodují v tom, že vážným problémem je především nedostatečné financování institucí působících ve veřejném zdraví. Především role Státního zdravotního ústavu v oblasti ochrany veřejného zdraví je naprosto klíčová a je potřeba, aby tato instituce byla dostatečně financována, což zajistí její nezávislost. Jedině tak bude plnohodnotně plnit svou úlohu v České republice.

Setkání u kulatého stolu ukázalo, že Národní institut virologie a bakteriologie má potenciál hrát klíčovou roli v posílení spolupráce mezi vědeckými institucemi a orgány veřejné moci v oblasti veřejného zdraví v České republice.

27 listopadu, 2023

Workshop vědeckého psaní

V sobotu 25. 11. se doktorandi z NIVB zúčastnili Workshopu vědeckého psaní, který vedl Carlos V. […]

16 listopadu, 2023

Antibiotická rezistence

Proč je antibiotická rezistence nebezpečná? Antibiotická rezistence se stala jednou z největších zdravotních výzev […]

V rámci Týdne Akademie věd ČR proběhl na Ústavu organické chemie a biochemie v sobotu […]

n

Project: Regulation of protein liquid droplets during transcription Cells employ protein liquid […]

„Už na gymnáziu mě bavila biologie, a proto jsem šel studovat biochemii a molekulární biologii. […]

NIVB v médiích ()

Tuberkulóza, kterou způsobuje bakterie Mycobacterium tuberculosis, byla jednou z nejobávanějších nemocí historie. Má […]

Project: Exploring the molecular mechanisms of activation and regulation of the innate immune response […]

image

Ocenění za nejlepší přednášku Ondřej Bulvas a Alžběta Dostálková získali ocenění za nejlepší […]

10 října, 2023

NIVB meeting 2023

Druhá vědecká konference NIVB Meeting 2023 se konala od 2. do 5. října 2023 v Kutné Hoře. […]

Druhý ročník NIVB meetingu se bude konat v Kutné Hoře od 2. do 5. října 2023. Na letošním […]

Na brněnském workshopu NIVB, který se konal 14. září, se sešli odborníci z oborů bakteriologie a virologie, […]

Evropská rada pro výzkum (ERC) oznámila udělení 400 startovacích grantů mladým vědcům […]

Pražský NIVB Workshop, který se konal 21. srpna, sjednotil odborníky z různých oblastí, kteří sdíleli […]

Markéta Pimková Polidarová ze skupiny Kláry Grantz Šaškové (Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK) […]

Rádi bychom vás pozvali na metodologické NIVB Networking workshopy v Praze a Brně. NIVB Networking […]

Srdečně Vás zveme na pravidelný IMIC seminář, přednášet bude: Prof. Christopher S. Hayes […]

Ředitelem CEITEC MUNI se od 1. července z pověření rektora MU Martina Bareše stane Pavel […]

„Navzdory těžkým začátkům jsem postupně cítil, že směr firmy je natolik jasný, […]

Vědci z celkem pěti elitních národních výzkumných ústavů zaměřených na oblast zdravotnictví spojí síly. […]

Srdečně Vás zveme na pravidelný IMIC seminář, přednášet bude: Veronika K. Pettersen na […]

Summer BIOCEV (MINI) SYMPOSIUMThe complexity and dynamic nature of the relationship between hosts […]

Introduction of methods available in our service laboratory with an emphasis on advanced […]

Srdečně Vás zveme na pravidelný IMIC seminář, přednášet budou: Mgr. Michaela Novotná (lab. […]

Vědci z projektu NIVB z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR rozluštili strukturu bílkoviny […]

Virolog Daniel Růžek z Parazitologického ústavu BC AV ČR byl hostem pořadu České […]

V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se včera sešli experti včetně vědců […]

Další informace naleznete: na tomto odkazu a tomto odkazu

Expert popisuje virus Marburg Další informace: na tomto odkazu

Dne 16. října byla Iva Pichová oceněna medailí Josefa Hlávky. Podívejte se na fotogalerii události […]

26 prosince, 2022

NIVB Meeting 2022

První vědecká konference NIVB Meeting 2022, která se konala od 30. 11. do 2. 12. v Kutné Hoře, byla […]

© 2023 NIVB