Štěpán Jurajda

Center for Economic Research and Graduate Education Economics Institute UK, Economics Institute of the CAS, Prague, Czech Republic

člen ISAB

Štěpán Jurajda je od roku 2004 stálým profesorem Mellon Endowment na CERGE-EI a členem výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. Od ledna 2009 do prosince 2013 působil jako ředitel CERGE Univerzity Karlovy a Ekonomického ústavu Akademie věd ČR (EI), kde je řádným profesorem a vedoucím vědeckým pracovníkem. Profesuru obhájil na Univerzitě Karlově, kde také obdržel Zlatou pamětní medaili. Habilitoval se v oboru ekonomie na Fakultě sociálních věd UK a získal Cenu Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky udělovanou Akademií věd ČR. Je rovněž členem CEPR v Londýně a IZA v Bonnu. Prof. Jurajda působil také jako hostující vědecký pracovník na katedře ekonomie Princetonské univerzity. Byl členem výkonného výboru Evropské asociace ekonomů práce a předsedou Ekonomického panelu a Výboru pro společenské a humanitní vědy při Grantové agentuře ČR. Získal stipendium Fernanda Braudela Senior Fellowship při Evropském univerzitním institutu a stal se členem Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace. Byl členem Národní ekonomické rady vlády ČR.

International Scientific Advisory Board

Polly Roy

London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, United Kingdom

předsedkyně ISAB

Carmen Buchrieser

Institut Pasteur, Paris, France

člen ISAB

Tomáš Cihlář

Gilead Sciences, Inc., Foster City, USA

člen ISAB

Wenya Huang

National Cheng Kung University Medical College, Taiwan

člen ISAB

Stephen Lory

Harvard Medical School, Boston, USA

člen ISAB

Félix A. Rey

Institut Pasteur, Paris, France

člen ISAB

© 2023 NIVB