Ruth Tachezy

UK

spoluřešitelka

Ruth Tachezy absolvovala magisterský obor Molekulární biologie a genetika (1987) a obhájila Ph.D. v Molekulární virologii (1996) na Karlově Universitě (UK). Od roku 1998 řídí Národní referenční laboratoř pro papillomaviry a polyomaviry, kterou založila. Je vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě UK a vede zde i vlastní výzkumnou skupinu. Během své kariéry absolvovala několik zahraničních stáží, například na University of Kuopio ve Finsku, Yeshiva University v New Yorku, University of Leuven v Belgii. V roce 2022 ji byla udělena cena CELSA za “službu společnosti” a čestné uznání ministra zdravotnictví ČR za zdravotnický výzkum a vývoj. Ruth Tachezy supervizuje studenty bakalářské, magisterské i doktorandské a přednáší na lékařských fakultách a Přírodovědecké fakultě UK. Byla řešitelkou mnoha výzkumných grantů a od roku 2023 vede projekt EU4H, EU4H-2021-PJ4, Delivering a Unified Research Alliance of Biomedical and Public Health Laboratories against Epidemics, ve kterém je UK partnerem.

Koordinační rada

Zdeněk Hostomský

ÚOCHB

hlavní řešitel a věděcký koordinátor.

Pavel Plevka

MU

spoluřešitel a věděcký koordinátor

Iva Pichová

ÚOCHB

spoluřešitelka

Robert Vácha

MU

spoluřešitel

Miloš Petřík

UP

spoluřešitel

Michaela Rumlová

VŠCHT

spoluřešitelka

Jiří Hejnar

ÚMG

spoluřešitel

Peter Šebo

MBÚ

spoluřešitel

Daniel Růžek

BC

spoluřešitel

© 2023 NIVB