Robert Vácha

MU

spoluřešitel

Robert Vácha je vedoucím skupiny na CEITECu Masarykovy univerzity. Působil na univerzitě v Lundu a na univerzitě v Cambridge, kde byl členem Churchill College. Vacha získal v roce 2020 ERC Consolidator Grant na studium a návrh nových antimikrobiálních peptidů pomocí kombinace počítačových simulací a fluorescenčních experimentů. Určuje také molekulární mechanismy počátečních kroků virové infekce. Je místopředsedou panelu Grantové agentury ČR a členem vědecké rady CEITEC.

Koordinační rada

Zdeněk Hostomský

ÚOCHB

hlavní řešitel a věděcký koordinátor.

Pavel Plevka

MU

spoluřešitel a věděcký koordinátor

Iva Pichová

ÚOCHB

spoluřešitelka

Ruth Tachezy

UK

spoluřešitelka

Miloš Petřík

UP

spoluřešitel

Michaela Rumlová

VŠCHT

spoluřešitelka

Jiří Hejnar

ÚMG

spoluřešitel

Peter Šebo

MBÚ

spoluřešitel

Daniel Růžek

BC

spoluřešitel

© 2023 NIVB