Pavel Plevka

MU

spoluřešitel a věděcký koordinátor

Pavel Plevka vystudoval molekulární biologii a virologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (2002) a v roce 2009 obhájil doktorát ze strukturní biologie na univerzitě v Uppsale ve Švédsku. Následující čtyři roky pracoval jako postdoktorand u Michaela Rossmanna na Purdue University v USA. Od roku 2013 vede výzkumnou skupinu strukturní virologie v CEITECu na Masarykově univerzitě v Brně. Získal ERC-starting and -consolidator a EMBO-installation granty. Je držitelem Ceny Neuron pro mladé vědce a v roce 2020 vyhrál Cenu Wernera von Siemense.

Koordinační rada

Zdeněk Hostomský

ÚOCHB

hlavní řešitel a věděcký koordinátor.

Iva Pichová

ÚOCHB

spoluřešitelka

Robert Vácha

MU

spoluřešitel

Ruth Tachezy

UK

spoluřešitelka

Miloš Petřík

UP

spoluřešitel

Michaela Rumlová

VŠCHT

spoluřešitelka

Jiří Hejnar

ÚMG

spoluřešitel

Peter Šebo

MBÚ

spoluřešitel

Daniel Růžek

BC

spoluřešitel

© 2023 NIVB