Miloš Petřík

UP

spoluřešitel

Miloš Petřík je vedoucím výzkumné skupiny na Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je odborníkem v oblasti nukleární medicíny se zaměřením na preklinický vývoj nových radiofarmak pro molekulární zobrazování infekcí a nádorových onemocnění. Je držitelem Evropského specializačního certifikátu v oboru radiofarmacie, národním koordinátorem pro zobrazovací metody v rámci Evropské infrastruktury pro translační medicíny (EATRIS) a členem akreditační komise pro specializační vzdělávání v oboru radiofarmacie. Miloš Petřík se aktivně podílel na několika národních i mezinárodních výzkumných projektech a publikoval.

Koordinační rada

Zdeněk Hostomský

ÚOCHB

hlavní řešitel a věděcký koordinátor.

Pavel Plevka

MU

spoluřešitel a věděcký koordinátor

Iva Pichová

ÚOCHB

spoluřešitelka

Robert Vácha

MU

spoluřešitel

Ruth Tachezy

UK

spoluřešitelka

Michaela Rumlová

VŠCHT

spoluřešitelka

Jiří Hejnar

ÚMG

spoluřešitel

Peter Šebo

MBÚ

spoluřešitel

Daniel Růžek

BC

spoluřešitel

© 2023 NIVB