Michaela Rumlová

VŠCHT

spoluřešitelka

Michaela Rumlová je profesorkou na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde vede laboratoř Molekulární biologie a přednáší předměty Molekulární biologie a částečně Virologie. V současné době také působí v pozici prorektorky pro vnější vztahy a komunikaci. Vede a školí studenty bakalářských, diplomových a doktorských studijních programů. Mezi její hlavní vědecké zájmy patří studium různých aspektů replikačních cyklů retrovirů, flavivirů a koronavirů. Její práce byla oceněna Cenou Otty Wichterleho AV ČR, Cenou předsedkyně GAČR či Cenou rektora VŠCHT Praha.

Koordinační rada

Zdeněk Hostomský

ÚOCHB

hlavní řešitel a věděcký koordinátor.

Pavel Plevka

MU

spoluřešitel a věděcký koordinátor

Iva Pichová

ÚOCHB

spoluřešitelka

Robert Vácha

MU

spoluřešitel

Ruth Tachezy

UK

spoluřešitelka

Miloš Petřík

UP

spoluřešitel

Jiří Hejnar

ÚMG

spoluřešitel

Peter Šebo

MBÚ

spoluřešitel

Daniel Růžek

BC

spoluřešitel

© 2023 NIVB