Iva Pichová

ÚOCHB

spoluřešitelka

Iva Pichová je vedoucí skupiny virových a bakteriálních proteinů na Ústavu organické chemie a biochemie, AVČR. V letech 2002 do roku 2022 byla zástupcem ředitele ÚOCHB pro vědu. Výzkum v její laboratoři je zaměřen na funkční a strukturní studie klíčových proteinů viru hepatitidy B a mykobaktérií a jejich interakce s buněčnými proteiny. Vedla multidisciplinární výzkumné konsorcium InterBioMed v rámci programu NPU I a podílela se na řešení OPVVV projektu CheBioDrug. Přednáší předmět gene and protein engineering na Jihočeské universitě v Českých Budějovicích v mezinárodním magisterském kursu Biological Chemistry. Během svého působení vedla 20 PhD studentů. Její práce byla v roce 2022 oceněna medailí Josefa Hlávky a cenou ministra školství za mimořádné výsledky ve VaVaI.

Koordinační rada

Zdeněk Hostomský

ÚOCHB

hlavní řešitel a věděcký koordinátor.

Pavel Plevka

MU

spoluřešitel a věděcký koordinátor

Robert Vácha

MU

spoluřešitel

Ruth Tachezy

UK

spoluřešitelka

Miloš Petřík

UP

spoluřešitel

Michaela Rumlová

VŠCHT

spoluřešitelka

Jiří Hejnar

ÚMG

spoluřešitel

Peter Šebo

MBÚ

spoluřešitel

Daniel Růžek

BC

spoluřešitel

© 2023 NIVB