Félix A. Rey

Institut Pasteur, Paris, France

člen ISAB

Félix Rey je ředitelem oddělení strukturní virologie v Pasteurově ústavu v Paříži. Zabývá se již více než 25 let viry, které jsou zodpovědné za tak závažné světové epidemie, jako je horečka dengue, horečka chikungunya, hepatitida C, respirační syncytiální virus a rotaviry. Výzkum profesora Félixe Reye a jeho týmu se věnuje studiu struktury patogenních virů a pochopení mechanismů, které jim umožňují pronikat do buněk. Profesor Félix Rey získal cenu Pasteur-Weizmann/Servier za rok 2015 za práci v oblasti nově se objevujících patogenních virů.

International Scientific Advisory Board

Polly Roy

London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, United Kingdom

předsedkyně ISAB

Carmen Buchrieser

Institut Pasteur, Paris, France

člen ISAB

Tomáš Cihlář

Gilead Sciences, Inc., Foster City, USA

člen ISAB

Wenya Huang

National Cheng Kung University Medical College, Taiwan

člen ISAB

Štěpán Jurajda

Center for Economic Research and Graduate Education Economics Institute UK, Economics Institute of the CAS, Prague, Czech Republic

člen ISAB

Stephen Lory

Harvard Medical School, Boston, USA

člen ISAB

© 2023 NIVB