Daniel Růžek

BC

spoluřešitel

Daniel Růžek je vědeckým pracovníkem Parazitologického ústavu BC AVČR. Vystudoval Biologickou/Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity. Postdoktorální stáž absolvoval v Texaském biomedicínském výzkumném ústavu v San Antoniu, USA. e současně profesorem virologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a mimořádným hostujícím profesorem na Jamagučijské univerzitě v Japonsku. Výzkumně se zaměřuje na problematiku vektory-přenášených a emergentních virových nákaz. V tomto směru publikoval více než 130 prací a získal řadu prestižních vědeckých ocenění v ČR i v zahraničí.

Koordinační rada

Zdeněk Hostomský

ÚOCHB

hlavní řešitel a věděcký koordinátor.

Pavel Plevka

MU

spoluřešitel a věděcký koordinátor

Iva Pichová

ÚOCHB

spoluřešitelka

Robert Vácha

MU

spoluřešitel

Ruth Tachezy

UK

spoluřešitelka

Miloš Petřík

UP

spoluřešitel

Michaela Rumlová

VŠCHT

spoluřešitelka

Jiří Hejnar

ÚMG

spoluřešitel

Peter Šebo

MBÚ

spoluřešitel

© 2023 NIVB