Carmen Buchrieser

Institut Pasteur, Paris, France

člen ISAB

Carmen Buchrieserová je profesorkou v Pasteurově ústavu ve Francii. Doktorát získala na univerzitě v rakouském Salcburku, pokračovala jako postdoktorandka v USA a v Pasteurově ústavu. V roce 2008 byla jmenována ředitelkou Oddělení biologie nitrobuněčných bakterií v Pasteurově ústavu. Obdržela cenu APART Rakouské akademie věd za vynikající postdoktorský projekt (1997), cenu Charlese-Louise de Saulses de Freycineta Francouzské akademie věd (2005), cenu René Descarta za společný výzkum Evropské komise (2008), cenu Pasteura Vallery-Radota Francouzské akademie věd a Národní knihovny (2009) a cenu HUMBOLDT Research Award Humboldtovy nadace v Německu (2012). Jejím hlavním výzkumným zájmem je bakteriální patogeneze.

International Scientific Advisory Board

Polly Roy

London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, United Kingdom

předsedkyně ISAB

Tomáš Cihlář

Gilead Sciences, Inc., Foster City, USA

člen ISAB

Wenya Huang

National Cheng Kung University Medical College, Taiwan

člen ISAB

Štěpán Jurajda

Center for Economic Research and Graduate Education Economics Institute UK, Economics Institute of the CAS, Prague, Czech Republic

člen ISAB

Stephen Lory

Harvard Medical School, Boston, USA

člen ISAB

Félix A. Rey

Institut Pasteur, Paris, France

člen ISAB

© 2023 NIVB