Zdeněk Hostomský

ÚOCHB

hlavní řešitel a věděcký koordinátor.

Zdeněk Hostomský vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě a dějiny filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Následně působil v Ústavu molekulární genetiky, kde se zabýval genovým inženýrstvím a kde také v roce 1983 obdržel titul CSc. V roce 1985 odjel do USA na roční stáž v Caltechu. V roce 1987 pak do USA emigroval a pracoval pro společnosti Agouron Pharmaceuticals, Warner Lambert a nakonec Pfizer, kde se v roce 2000 stal výkonným ředitelem Výzkumného centra rakoviny. V letech 2012–2022 působil jako ředitel ÚOCHB. Po skončení jeho mandátu mu byla udělena pozice Honorary Chair.

Koordinační rada

Pavel Plevka

MU

spoluřešitel a věděcký koordinátor

Iva Pichová

ÚOCHB

spoluřešitelka

Robert Vácha

MU

spoluřešitel

Ruth Tachezy

UK

spoluřešitelka

Miloš Petřík

UP

spoluřešitel

Michaela Rumlová

VŠCHT

spoluřešitelka

Jiří Hejnar

ÚMG

spoluřešitel

Peter Šebo

MBÚ

spoluřešitel

Daniel Růžek

BC

spoluřešitel

© 2023 NIVB