Spoluřešitel a vědecký koordinátor NIVB Pavel Plevka se 1. července stane ředitelem významné vědecké instituce CEITEC MUNI

NIVB reportaz

Ředitelem CEITEC MUNI se od 1. července z pověření rektora MU Martina Bareše stane Pavel Plevka, mezinárodně uznávaný odborník v oborech strukturní biologie a virologie, který získal celou řadu prestižních grantů a ocenění. 

Pavel Plevka byl dosud zástupcem ředitele CEITEC MUNI pro výzkumnou infrastrukturu tohoto špičkového vědeckého pracoviště, které se v rámci Středoevropského technologického institutu zaměřuje na strukturní biologii, molekulární medicínu či výzkum mozku a lidské mysli. Pavel Plevka se rovněž řadí ke známým popularizátorům vědy, čerstvě patří mezi držitele Ceny Jihomoravského kraje za rok 2022. V CEITEC MUNI střídá Jiřího Nantla, který přijal funkci prvního náměstka na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

„Jiří Nantl v roli ředitele strávil posledních sedm let svého profesního života a má velkou zásluhu na tom, že CEITEC je dnes považován za jedno z nejvyspělejších výzkumných center střední a východní Evropy a v mnoha ohledech je také vzorem pro další tuzemské a zahraniční instituty. Jsem si však jistý, že CEITEC MUNI bude pod vedením Pavla Plevky v dobrých rukou, neboť jde o výraznou osobnost české vědy a jeho výzkumná činnost má špičkové evropské parametry. V minulosti navíc Pavel Plevka prokázal i výborné manažerské schopnosti, když vybudoval vlastní výzkumnou skupinu, která zrealizovala dva ERC granty,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

V souvislosti s uvedením do ředitelské funkce odpověděl Pavel Plevka M magazínu na tři otázky. Krátký rozhovor si můžete přečíst:

zde

The European Research Council (ERC) has announced the awarding of 400 Starting Grants […]

The Prague NIVB Workshop, held on the 21st of August, brought together experts […]

Markéta Pimková Polidarová from the group of Klára Grantz Šašková (Department of Genetics […]

We would like to invite you to the NIVB methodology-oriented Networking workshops in Prague and Brno. […]

We would like to invite you to the seminar, the talk will be given by […]

“Despite the difficult beginnings, I gradually felt that the direction of the company was so clear […]

NIVB reportaz

Scientistits fromfive elite national health research institutes will join forces. The aim is […]

We would like to invite you to the regular IMIC seminar, the talk will be given […]

Summer BIOCEV (MINI) SYMPOSIUMThe complexity and dynamic nature of the relationship between hosts […]

Introduction of methods available in our service laboratory with an emphasis on advanced […]

kveten prezentace

We would like to invite you to the regular IMIC seminar, the talk will be given […]

NIVB scientists at Institute of Organic Chemistry and Biochemstry in Prague deciphered the structure […]

Virologist Daniel Růžek from the Institute of Parasitology of the Czech Academy of Sciences […]

A panel of experts, including scientists from the NIVB project involved in anti-pandemic strategies […]

workshop

More information to find: on this link and this link

An expert describes the Marburg virus. More info to be found: on this link

On October 16TH was Iva Pichová awarded by Josefa Hlávky medal. See […]

December 26, 2022

NIVB Meeting 2022

The first annual NIVB meeting took place from 30 November to 2 December […]

© 2023 NIVB